Nuttige links

www.rechtspraak.nl   Informatie over gerechten in Nederland en gerechtelijke uitspraken

www.rvr.org   Raad voor rechtsbijstand

www.om.nl   Uitleg over procedures en beleid

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dagvaarding    Dagvaarding; wikipedia

www.singeladvocaten.nl    deskundige ervaren advocaten – strafrecht